Ketika DIA Memujuk

ummah & humanity

Sekitar program Ketika DIA Memujuk, membincangkan tentang Surah at-Talaq yang diturunkan Allah bagi memujuk dan menenangkan wanita yang bercerai/diceraikan.

Mengingatkan wanita agar kekal bertaqwa kepada Allah dan pastinya ada jalan keluar bagi masalah-masalah yang ditimpanya.

Dibentangkan oleh Puan Fadhlina Siddiq, Timbalan Pengerusi FAME (Peguam Syari’e dan Aktivis) dan Ustaz Syaari Ab Rahman. Mengupas ayat ini dari Kalam Allah (Al-Quran) dan implementasi dari segi Mahkamah Syariah di Malaysia.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.