Keluarga Muslim – Peranan Setiap Anggota Masyarakat

Article, ummah & humanity0 Comment on Keluarga Muslim – Peranan Setiap Anggota Masyarakat

Dekonstruksi Definisi Keluarga Sesi perkongsian bersama Dr Zainab Alwani, seorang ulama wanita dari Amerika Syarikat adalah berkisarkan Maqasid asy-syar’iah bagi Institusi Kekeluargaan; Penekanan Terhadap Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak. Beliau memulakan dengan menceritakan latar belakang dinamik institusi kekeluargaan di Amerika Syarikat...

Continue Reading