Keluarga Muslim – Peranan Setiap Anggota Masyarakat

Article, ummah & humanity0 Comment on Keluarga Muslim – Peranan Setiap Anggota Masyarakat

Dekonstruksi Definisi Keluarga Sesi perkongsian bersama Dr Zainab Alwani, seorang ulama wanita dari Amerika Syarikat adalah berkisarkan Maqasid asy-syar’iah bagi Institusi Kekeluargaan; Penekanan Terhadap Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak. Beliau memulakan dengan menceritakan latar belakang dinamik institusi kekeluargaan di Amerika Syarikat...

Continue Reading

ISU GANGGUAN SEKSUAL TERHADAP PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH

Article, press release0 Comment on ISU GANGGUAN SEKSUAL TERHADAP PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH

ISU GANGGUAN SEKSUAL TERHADAP PEGAWAI PERUBATAN SISWAZAH MIZAN (Muslimah Interest Zone And Networking) mengambil maklum dan memandang serius terhadap isu yang dikemukakan oleh YB Dr Dzulkefly Ahmad, Menteri Kementerian Kesihatan Malaysia berkenaan Gangguan Seksual Terhadap Pegawai Perubatan Siswazah yang berlaku...

Continue Reading